Samuhya Sambarka Madhyamangal-Jagrathavedhi
  V.Rev.Fr.Kurien Puthenpura 9447016151
  Rev.Fr. Varghese Kiliyattusseril  
  Kaikkaranmar  
  Parish Council Secretary 9447045824
1 Sibi Thomas Parackal (Convenor) 9447869952
2 Antony Punnasserry 9495234443
3 Dr. Antony Mathews 9447027820
4 Samson Mathews 9447100924
5 Jiji Thomas Perakasserry 9447660552
6 Shaji Varkey 9447088808
7 Sajan Francis 9447294424

Comments are closed.

Close Menu
loading